Categorie: AIVD over links extremisten

Wat verstaat de AIVD onder links extremisme

Wat verstaat de AIVD onder links extremisme

Volgens de AIVD vormen links extremistische bewegingen een bedreiging voor de democratische rechtsorde omdat antidemocratische doelen worden na gestreefd en ondemocratische middelen worden ingezet. De groeperingen en bewegingen die in Nederland heimelijke en of gewelddadige acties verrichten in het kader van antifascisme, antiglobalisme of overige links-extremistische actieterreinen of zich op extremistische wijze tegen het asiel-…

Read More Read More